Επικοινωνία

Ψυχολόγος - Σεξολόγος - Ηλίας Γ. Παπαντωνίου

Τσαλδάρη Παναγή 97
12134 Περιστέρι, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο 2155016745
Κινητό τηλέφωνο 6989763728

%69%6E%66%6F%40%70%73%79%78%6F%6C%6F%67%6F%73%2D%70%65%72%69%73%74%65%72%69%2E%67%72

Ωράριο λειτουργίας

Κατόπιν ραντεβού.

Στην αρχή

Υπηρεσίες


Psixologos Sexologos Ilias Papantoniou
Ψυχολόγος - Σεξολόγος Ηλίας Παπαντωνίου

Όπως μια γενική σωματική κατάσταση, έτσι & η ψυχολογική δυσκολία που δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα τείνει συχνά να εξελιχθεί & να οργανωθεί σε ψυχική διαταραχή, αυξάνοντας το βαθμό δυσφορίας που βιώνει το άτομο, & προκαλώντας ολοένα αυξανόμενη έκπτωση στην προσωπική, εργασιακή & κοινωνική λειτουργικότητά του. 

Συνεπάγεται λοιπόν πως η έγκαιρη παρέμβαση είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτροπή μετάβασης της ψυχικής δυσκολίας σε δομημένη ψυχολογική διαταραχή με συνοδή λειτουργική έκπτωση. Ωστόσο, ακόμα & σε αυτήν την περίπτωση η ψυχοθεραπεία ως συμπαγές σύνολο θεωρίας & μεθόδου, παρέχει τη δυνατότητα ίασης & επαναφοράς στην προηγούμενη υγιή λειτουργικότητα του ατόμου.

Ο Ηλίας Παπαντωνίου έχει εκπαιδευτεί στην γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, μια evidence-based μέθοδο ψυχοθεραπείας η οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της έχει αναδειχθεί σε θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση πλειάδας ψυχικών δυσκολιών-διαταραχών. Κεντρικά χαρακτηριστικά της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας είναι η συνήθως σύντομη χρονική διάρκεια, η παράλληλη παρέμβαση στη σκέψη & στη συμπεριφορά, η διερεύνηση & τροποποίηση δυσλειτουργικών γνωσιών που ευθύνονται για την δυσφορική κατάσταση που βιώνει το άτομο, η κατάδειξη των δυσλειτουργικών συμπεριφορών που συντηρούν ένα πρόβλημα, καθώς & η αντικατάσταση αυτών από νέες, υγιείς εναλλακτικές.

Κατά τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, ο θεραπευτής μέσω μιας συνεργατικής θεραπευτικής σχέσης & αξιοποιώντας κατάλληλες μεθόδους, δίνει στον θεραπευόμενο μια σαφή εικόνα της φύσης του προβλήματος, των αιτίων, των μηχανισμών που το διατηρούν, & των συνεπειών του. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο θεραπευόμενος αποκτά μια καθαρή εικόνα της κατάστασής του, μαθαίνει να παρατηρεί τον εαυτό του (σκέψη, συναίσθημα, συμπεριφορά) & σταδιακά ανακτά την υγιή του λειτουργικότητα απαλλασόμενος από παθολογικά στοιχεία που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό επιβαρύνουν τη ζωή του. Θεμέλιο αυτής της διαδικασίας είναι η συμμαχική σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, στην οποία & οι δύο διαδραματίζουν ενεργητικό ρόλο & συνεργάζονται ως ομάδα με κοινό στόχο. Μέσα από αυτήν ο θεραπευόμενος επανέρχεται στο υγιές επίπεδο λειτουργικότητας & παράλληλα εκπαιδεύεται, μαθαίνει & αποκτά τις δεξιότητες & τα εφόδια που θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει μόνος του & με επάρκεια σε ενδεχόμενη μελλοντική ψυχοπιεστική δυσκολία.

Δεν είναι λοιπόν η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία μόνο η παρέμβαση στο «εδώ & τώρα» του προβλήματος, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα & την εκπαίδευση του θεραπευόμενου ως θεραπευτή του εαυτού του.

Ο Ψυχολόγος - Σεξολόγος Ηλίας Παπαντωνίου φοίτησε στο τμήμα ψυχολογίας του “Seconda Universita’ degli Studi di Napoli” στην Ιταλία και είναι κάτοχος του τίτλου σπουδών «Επιστήμες & Τεχνικές Ψυχολογίας για το Άτομο & την Κοινότητα» (Βαθμολογία 99/110 «Άριστα»), καθώς και του πτυχίου «Κλινική Ψυχολογία & Ψυχολογία της Ανάπτυξης» (Βαθμολογία 108/110 «Άριστα»). Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου (Αρ. Πρωτ. 3730/12.07.12) & αναγνώρισης Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΔΟΑΤΑΠ (Αρ. Πρωτ. 25140/2012).

Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο «Κλινική Ψυχοπαθολογία» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου).

Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στην Γνωσιακή –Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία & έχει ολοκληρώσει τον εκπαιδευτικό κύκλο «Εφαρμογή ψυχολογικών παρεμβάσεων συμπεριφορικής κατεύθυνσης σε αγχώδεις & σεξουαλικές διαταραχές», ενώ έχει παρακολουθήσει αριθμό συνεδρίων και μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την ψυχική υγεία.

Ο Ηλίας Παπαντωνίου έχει εργαστεί στην Ελληνική Αστυνομία ως ψυχολόγος σε κέντρο κράτησης & στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, καθώς και στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας. Κατά το παρόν διάστημα παρακολουθεί το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο «Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές Διάγνωση & Θεραπεία» του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ & εργάζεται ιδιωτικά στο γραφείο του στο Περιστέρι όπου παρέχει αξιολόγηση και παρέμβαση σε δυσλειτουργικές καταστάσεις μερικές από τις οποίες ενδεικτικά είναι:

 • χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • ελλιπής αυτοεπίγνωση
 • προβλήματα επικοινωνίας & κοινωνικών δεξιοτήτων
 • διαχείριση θυμού
 • προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • αγχώδεις δυσκολίες
 • φοβίες
 • διαταραχή πανικού
 • αγοραφοβία
 • διαταραχή κοινωνικού άγχους, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • διαταραχή PTSD
 • κατάθλιψη & καταθλιπτικόμορφα συναισθήματα
 • σωματόμορφες διαταραχές
 • πένθος κ.ά.

Συχνά άτομα που νιώθουν κάποια δυσφορία τείνουν να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν τη σημασία της και αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω την καθημερινότητά τους. Η σωστή ενημέρωση από έναν ειδικό λύνει τους φόβους & τις αμφιβολίες & είναι το πιο απλό & ευεργετικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.